Skip to main content
7 June 2023 06:55

Check Point: Aσφάλεια στο cloud

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων, η Check Point Software Technologies, πάροχος που ειδικεύεται στην κυβερνοασφάλεια, υπενθυμίζει τα δυνατά και αδύναμα σημεία του cloud, τονίζοντας την ανάγκη βελτιστοποίησης της ασφάλειας και προώθησης της πρόληψης για την αντιμετώπιση προηγμένων απειλών που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μελέτες της εταιρείας, κατά τα τελευταία δύο χρόνια παρακολούθησης του τοπίου απειλών δικτύου που βασίζεται στο cloud, το 2022 παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση, 48% στον αριθμό των επιθέσεων ανά εταιρεία σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, τάση που εξακολουθεί να αυξάνεται το 2023. Μια αύξηση που έρχεται ως αποτέλεσμα της μεταφοράς των δραστηριοτήτων των εταιρειών στο cloud, λόγω της κλιμάκωσης των διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού και του συνεχώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων που διαχειρίζονται.

Ενώ οι ομάδες ασφαλείας συνεχίζουν να προσπαθούν να παραμείνουν on-line με αυτή την ταχύτητα και το μέγεθος, δεν είναι δυνατόν να κλιμακωθούν οι πόροι, ειδικά οι ανθρώπινοι, στο ίδιο επίπεδο που απαιτεί ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών. Επί του παρόντος, οι περισσότερες λύσεις ασφάλειας που εστιάζουν στο cloud δεν διαθέτουν το απαραίτητο πλαίσιο για να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να αντιμετωπίσουν πραγματικές απειλές, αυξάνοντας το επίπεδο κινδύνου για αυτές τις υποδομές.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Check Point Software μοιράζεται τους θεμελιώδεις πυλώνες για κάθε εταιρεία για την επίτευξη ισχυρής ασφάλειας cloud:

Πρώτα η ασφάλεια: Eίναι σημαντικό να διατηρηθεί η εστίαση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ακόμη και πριν κάνετε το άλμα στο cloud. Η ενίσχυση της προστασίας και η διασφάλιση της συμμόρφωσης από νωρίς στον κύκλο ζωής του λογισμικού, καθώς και η εκτέλεση συνεχών ελέγχων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης, μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό και επιδιόρθωση τρωτών σημείων.

Έλεγχοι ασφαλείας μηδενικής εμπιστοσύνης: Οι κρίσιμοι επιχειρηματικοί πόροι και οι εφαρμογές πρέπει να αναπτύσσονται σε λογικά απομονωμένες ενότητες του δικτύου cloud του παρόχου, όπως το εικονικό ιδιωτικό (AWS και Google) ή το vNET (Azure). Για φόρτους εργασίας μικρο-τμημάτων μεταξύ τους, πρέπει να χρησιμοποιούνται υποδίκτυα με λεπτομερείς πολιτικές ασφαλείας σε πύλες υποδικτύου. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις παραμέτρων στατικής δρομολόγησης που ορίζονται από τον χρήστη πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της πρόσβασης σε εικονικές συσκευές, εικονικά δίκτυα και τις πύλες τους, καθώς και δημόσιες διευθύνσεις IP.

Διαχείριση ευπαθειών: Οι πολιτικές παρακολούθησης διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξή σας συμμορφώνεται με την ακεραιότητα του εταιρικού κώδικα. Αυτά τα μέτρα θα σας ειδοποιήσουν για αποκλίσεις και μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη μη εξουσιοδοτημένων στοιχείων. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες αποκατάστασης για να ειδοποιείται η ομάδα ανάπτυξης για μη συμμορφούμενα αρχεία και να εφαρμόζονται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Επιπλέον, θα πρέπει να ενσωματωθούν εργαλεία σάρωσης τρωτότητας και κατάλογος υλικών λογισμικού (SBOM) για τον γρήγορο εντοπισμό στοιχείων με κρίσιμα τρωτά σημεία.

Αποφύγετε την εσφαλμένη διαμόρφωση μέσω συνεχούς ανάλυσης: Οι προμηθευτές ασφάλειας cloud παρέχουν ισχυρή διαχείριση της κατάστασης ασφαλείας τους, εφαρμόζοντας συστηματικά πρότυπα ελέγχου και συμμόρφωσης σε εικονικούς διακομιστές. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και διαχωρίζονται σωστά με τους κανόνες ελέγχου πρόσβασης.

Ενεργή και πολυεπίπεδη προστασία: H κακόβουλη κυκλοφορία πρέπει να εμποδίζεται να φτάσει στους διακομιστές εφαρμογών web. Η εγκατάσταση ενός τείχους προστασίας μπορεί να ενημερώσει αυτόματα τους κανόνες ως απόκριση σε αλλαγές στη συμπεριφορά κυκλοφορίας. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η προστασία των δεδομένων με κρυπτογράφηση σε όλα τα επίπεδα κοινής χρήσης αρχείων και επικοινωνιών, καθώς και η συνεχής διαχείριση των πόρων αποθήκευσης δεδομένων.

Ανίχνευση απειλών σε πραγματικό χρόνο: Οι τρίτοι πάροχοι ασφάλειας cloud προσθέτουν περιβάλλον διασταυρώνοντας έξυπνα δεδομένα καταγραφής με εσωτερικά δεδομένα, συστήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και διαμόρφωσης, σαρωτές ευπάθειας, εξωτερικά δεδομένα κ.λπ. Οι αλγόριθμοι ανίχνευσης ανωμαλιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζονται για τον εντοπισμό άγνωστων κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλονται σε ανάλυση για τον προσδιορισμό του προφίλ κινδύνου τους.

Τεύχος 300

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ