Skip to main content
28 March 2023 07:43

O IT Manager του Ομίλου Σαρακάκη στο Techmail

Συνέντευξη στον Χρίστο Κρανάκη

Συνέντευξη στο Techmail παραχώρησε ο κος Σωτήρης Μπράβος, IT Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Μεταξύ άλλων, ο κος Μπράβος, επαγγελματίας στο IT με πολύχρονη εμπειρία, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που επιτελεί το τμήμα IT στις σύγχρονες επιχειρήσεις – ιδιαίτερα όσον αφορά στην πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού τους – αλλά και στις ιδιαίτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη:

Απασχολείστε στον τομέα του IT για πολλά χρόνια. Με βάση την εμπειρία σας, τι ρόλο θεωρείτε πως παίζει το τμήμα IT στις επιχειρήσεις τη σημερινή εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού;

Ο ρόλος του τμήματος ΙΤ είναι κυρίαρχος στην σημερινή εποχή: Βοηθάει την επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παρέχοντας άμεσα και απλά την απαραίτητη πληροφόρηση στη διοίκηση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, αλλά και στα υπόλοιπα στελέχη για λήψη καθημερινών αποφάσεων.

Είναι ,επίσης, στρατηγικός ο ρόλος του ΙΤ προς το σύνολο των λειτουργιών μιας επιχείρησης, με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής της απόδοσης. Προτείνει και θέτει σε χρήση νέες τεχνολογίες στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα είναι ο κύριος διαχειριστής του Change Management που προκύπτει. Επιπλέον, υποστηρίζει υπάρχουσες διαδικασίες και συμβάλλει ενεργά στη βελτιστοποίησή τους. Το τμήμα ΙΤ είναι επίσης ο θεματοφύλακας της περιουσίας της επιχείρησης, που δεν είναι άλλη από τα δεδομένα της. Φροντίζει να είναι διαθέσιμα στους χρήστες, ανεξάρτητα από την ώρα, τον τόπο ή το μέσο, ενώ παράλληλα να παραμένουν προστατευμένα από εξωτερικές απειλές. Για να επιτύχει τους στόχους του, το τμήμα ΙΤ πρέπει να στέκεται συνεχώς δίπλα στο core business του οργανισμού, αλλά και να παραμένει ενήμερο σε σχέση με τις εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής.

Ποιές θεωρείτε πως είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί αναφορικά με το IT και τι μπορούν να κάνουν για να «προλάβουν» δυσάρεστες εκπλήξεις αύριο;

Στην πράξη, το ΙΤ πρέπει να κινείται συνεχώς παράλληλα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, να προετοιμάζει συνεχώς τον δρόμο για τα επόμενα βήματα της επιχείρησης. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο αν σκεφτούμε την ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης, την εκτίμηση των εφαρμογών της νέας τεχνολογίας στην επιχείρηση, την αξιολόγηση νέων κινδύνων, το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει την οικονομία και πολλούς άλλους παράγοντες αστάθμητους και μη. Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη ευελιξία και υψηλή ταχύτητα προσαρμογής σε διαρκώς νέα δεδομένα.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης, αλλά πρέπει να υπάρχει κριτικό μάτι στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, καθώς αυτές μπορεί να είναι πρώιμες, δαπανηρές ή να μην φέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Συνεπώς, είναι πλέον απαραίτητος ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή στα σχέδιά μας πολύ συχνότερα από το παρελθόν. Πολύ σημαντική είναι και η συνεχής πρόκληση της ασφάλειας, το χτίσιμο ενός οργανισμού ανθεκτικού σε κυβερνοεπιθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη την εκθετική αύξηση των δεδομένων της επιχείρησης και το mobility των χρηστών. Η εκπαίδευση των χρηστών με στόχο την επίγνωσή τους και ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στην ασφάλεια, είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας, αφού οι κυβερνοεπιθέσεις δε στοχεύουν μόνο σε συστήματα αλλά και σε ανθρώπους. Συνεχής εκπαίδευση πρέπει να υπάρχει και για τα στελέχη του ΙΤ, καθώς θα πρέπει να είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ποια τα μελλοντικά σας βήματα αναφορικά με τη συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εταιρείας σας;

Κύριο μέλημά μας είναι η διαρκής βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η απλουστευμένη ενσωμάτωσή τους στις κεντρικές εφαρμογές της επιχείρησης. Πρέπει, ακόμα, να επανεξετάζουμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μένοντας πάντα σε επαφή με τις αλλαγές που συμβαίνουν στον ψηφιακό κόσμο και τις νέες τεχνολογίες. Τα παραπάνω πρέπει πάντα να συνδυάζονται με εκπαίδευση των χρηστών, μιας και το change management αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης. Σκοπός των παραπάνω είναι πάντα η αύξηση της απόδοσης της εταιρείας. Τέλος, το Cyber Security θα συνεχίσει να είναι μια συνεχής πρόκληση. Πέρα από τα μέτρα που θα συνεχίζουν να παίρνονται, κρίσιμο είναι το χτίσιμο μιας κουλτούρας ασφάλειας γύρω από όλον τον οργανισμό.

Τεύχος 256

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ