Skip to main content
28 March 2023 06:53

Data Ally: Λίστα ελέγχου για το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας από την Nakivo

Μία διακοπή ή μία καταστροφή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Στην πραγματικότητα, το 80% των διαχειριστών κέντρων δεδομένων έχουν αντιμετωπίσει μια διακοπή λειτουργίας τα τελευταία τρία χρόνια. Είτε πρόκειται για επίθεση στον κυβερνοχώρο, μόλυνση με ransomware, ανθρώπινο λάθος ή φυσική καταστροφή, η μακροχρόνια διακοπή λειτουργίας μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις λειτουργίες ενός οργανισμού, προειδοποιεί η Nakivo συνεργάτης της Data Ally.

Έχοντας ένα ισχυρό σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας (Business Continuity Plan – BCP) ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου, σας επιτρέπει να διατηρείτε ή να αποκαθιστάτε γρήγορα κρίσιμες λειτουργίες σε περίπτωση διακοπής. Παρακάτω παρουσιάζεται η πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθήσετε για να συνεχίσετε με επιτυχία τις εργασίες με ελάχιστες επιπτώσεις.

Το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας 7 Βημάτων

Η λίστα ελέγχου 7 βημάτων σας βοηθά να διαμορφώσετε ένα γενικό πλαίσιο προτεραιοτήτων πάνω στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας προσαρμοσμένο στον οργανισμό σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε όλες τις διαδικασίες που χρειάζεστε για να διατηρήσετε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Το τυπικό σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα βήματα:

Δημιουργήστε μια ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών: Το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου επιχειρηματικής συνέχειας είναι η συγκέντρωση της ομάδας που είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της λειτουργίας της εταιρείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει μέλη από κάθε τμήμα που εμπλέκεται σε καθημερινές λειτουργίες και θα πρέπει να έχει έναν διευθυντή που θα έχει οριστεί για να ηγηθεί των προσπαθειών προγραμματισμού της επιχειρηματικής συνέχειας.

Προσδιορίστε βασικές επιχειρηματικές υπηρεσίες: Ένας από τους κύριους σκοπούς του σχεδίου επιχειρηματικής συνέχειας είναι να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις διαδικασίες, τον εξοπλισμό και τους πόρους που είναι κρίσιμοι για τη λειτουργία του οργανισμού σας. Αυτές είναι οι σημαντικές λειτουργίες και υπηρεσίες υποδομής γύρω από τις οποίες θα πρέπει να δημιουργήσετε το BCP σας.

Διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνου και ανάλυσης επιχειρηματικού αντίκτυπου: Αφού προσδιορίσετε βασικές επιχειρηματικές υπηρεσίες, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μία εκτίμηση επιπτώσεων κινδύνου, για να ανακαλύψετε τα τρωτά σημεία που σχετίζονται με βασικά συστήματα, δραστηριότητες και πόρους. Η εκτίμηση κινδύνου εκτιμά την πιθανότητα κάθε απειλής και αντανακλά την πιθανότητα να συμβεί η καταστροφή. Ο πρωταρχικός στόχος της αξιολόγησης κινδύνου είναι να αναλύσει το οικονομικό και λειτουργικό κόστος που θα έχετε σε περίπτωση που ο κίνδυνος πραγματοποιηθεί.

Αναπτύξτε ένα σχέδιο ανάκαμψης: Αφού ολοκληρώσετε τα προηγούμενα βήματα, είναι καιρός να δημιουργήσετε ένα σχέδιο αποκατάστασης που θα περιστρέφεται γύρω από την αποκατάσταση των λειτουργιών σας μετά από μια καταστροφή. Η επιχειρηματική συνέχεια και η ανάκαμψη από καταστροφές πάνε χέρι-χέρι, ειδικά επειδή το σχέδιο αποκατάστασης από καταστροφές (Disaster Recovery – DR) αποτελεί ουσιαστικό μέρος του σχεδίου επιχειρηματικής συνέχειας.

Το σχέδιο DR περιγράφει τα τεχνικά βήματα που πρέπει να εκτελέσετε για να επαναφέρετε τις βασικές υπηρεσίες σας το συντομότερο δυνατό. Λάβετε υπόψη ότι το σχέδιο ανάκτησης δεν περιορίζεται σε δεδομένα, καθώς θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μηχανήματα, φόρτους εργασίας και διεργασίες.

Ορίστε στόχους ανάκτησης και μια τοποθεσία Disaster Recovery: Ο στόχος χρόνου ανάκτησηςκαθορίζει πόσο χρόνο διακοπής λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής μπορεί εύλογα να ανεχτεί μια επιχείρηση πριν αποκατασταθούν οι διαδικασίες ή οι υπηρεσίες. Επίσης καθορίζει πόση απώλεια δεδομένων μπορεί να ανεχθεί μια επιχείρηση.

Ο καθορισμός μιας τοποθεσίας αποκατάστασης καταστροφής για ανακατεύθυνση δικτύου/δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς παρέχει ένα άμεσο υποκατάστατο σε περίπτωση που η κύρια τοποθεσία παραγωγής σας βγει εκτός σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι προστατεύεται όλος ο κρίσιμος φόρτος εργασίας: Ο αντίκτυπος μιας καταστροφής μπορεί να μετριαστεί σημαντικά με την κατάλληλη προστασία των κρίσιμων για την επιχείρησή σας δεδομένων. Κάντε τα αντίγραφα ασφαλείας σας ανθεκτικά εφαρμόζοντας τον κανόνα 3-2-1: έχετε τουλάχιστον 3 αντίγραφα ασφαλείας σε 2 διαφορετικούς τύπους μέσων αποθήκευσης, με τουλάχιστον 1 αντίγραφο αποθηκευμένο εκτός τοποθεσίας.

Δοκιμάστε και ενημερώστε το σχέδιο συνέχειας της επιχείρησής σας: Μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο συνέχειας της επιχείρησής σας, απαιτείται αυστηρός έλεγχος. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να εκπαιδεύσετε τους υπαλλήλους σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοούν πλήρως τους ρόλους και τις ευθύνες τους. Δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης χωρίς τη διεξαγωγή τακτικής εκπαίδευσης και ασκήσεων.

Τεύχος 256

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ