Skip to main content
16 November 2023 07:46

Aναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ENGAGE

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ανακοίνωσε την διενέργεια ανοιχτού, ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, διαγωνισμού ύψους 8.074.400 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) για το έργο: «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ENGAGE», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση της απαραίτητης υποδομής λογισμικού και εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος ENGAGE (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήμα Συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης Πολιτών) με κύριο στόχο να καλύψει επιπλέον λειτουργικές απαιτήσεις του Π.Σ. για την υποστήριξη όλων των Φάσεων του Κύκλου Ζωής Διαχείρισης Κρίσεων με εμπλοκή όλων των αρμόδιων Φορέων.

Επιπλέον, δεδομένης της εμπλοκής πολλαπλών φορέων και επιχειρησιακών κέντρων, καθώς και αντίστοιχης πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός ενός αναβαθμισμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με σαφώς καθορισμένες ανοικτές διεπαφές (διαλειτουργικότητα με υπάρχοντα και μελλοντικά συστήματα Φορέων Δημόσιας Ασφάλειας, συστήματα του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κ.ο.κ.), καθώς και με δυνατότητες διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφορίας (Big Data), γρήγορης απόκρισης, κλιμάκωσης (scalability) και επεκτασιμότητας. Παράλληλα θα εξασφαλίζεται η ασφαλής και ιεραρχική πρόσβαση τόσο από Κέντρα Ελέγχου όσο και από το πεδίο καθώς και η χρήση λειτουργιών και εργαλείων μέσω εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

• Αναβάθμιση δυνατοτήτων επιχειρησιακών εφαρμογών.

• Προμήθεια νέων αδειών GIS.

• Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού.

• Προμήθεια δορυφορικών εικόνων on demand.

• Υποσύστημα συντονισμού και συνεργατικής αντιμετώπισης για Φορείς Δημόσιας Ασφάλειας με το Πυροσβεστικό Σώμα.

• Υλοποίηση νέων υποσυστημάτων επιχειρησιακών.

• Αναβάθμιση τηλεματικού εξοπλισμού οχημάτων Π.Σ. και Π.Π.

• Υποσύστημα αμφίδρομης ενημέρωσης πολιτών.

• Υποσύστημα εκπαίδευσης (VR).

• Υποσύστημα ασύρματης επικοινωνίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου του 2023.

Τεύχος 394

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ