Skip to main content
12 December 2023 07:53

Τι φέρνει το 2024 για την TeamViewer

H TeamViewer ανακοίνωσε μέσω της Mei Dent, CPTO της εταιρείας, τις προβλέψεις της για το 2024. Σύμφωνα με αυτές, καθώς οι κατασκευαστικές δαπάνες έχουν διπλασιαστεί από τα τέλη του 2021, θα δούμε περισσότερους κατασκευαστές να αγκαλιάζουν τις προηγμένες τεχνολογίες που περιλαμβάνουν το Metaverse, προκειμένου να υποστηρίξουν έξυπνα εργοστάσια και πρωτοβουλίες Industry 4.0, καθώς και επιλογή προγραμμάτων για τις αποθήκες.H TeamViewer ανακοίνωσε μέσω της Mei Dent, CPTO της εταιρείας, τις προβλέψεις της για το 2024. Σύμφωνα με αυτές, καθώς οι κατασκευαστικές δαπάνες έχουν διπλασιαστεί από τα τέλη του 2021, θα δούμε περισσότερους κατασκευαστές να αγκαλιάζουν τις προηγμένες τεχνολογίες που περιλαμβάνουν το Metaverse, προκειμένου να υποστηρίξουν έξυπνα εργοστάσια και πρωτοβουλίες Industry 4.0, καθώς και επιλογή προγραμμάτων για τις αποθήκες.

Πιστεύουμε ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε ένα διευρυνόμενο χάσμα όσον αφορά στα αποτελέσματα μεταξύ εκείνων που υιοθετούν IT στα συστήματα OT τους και εκείνων που δεν το κάνουν. Αυτό θα επηρεάσει τόσο την εμπειρία των εργαζομένων όσο και των πελατών.

Συνδυάζοντας τα συστήματα IT και OT, οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να αυξήσουν την ποιότητα και την παραγωγικότητα σε όλες τις δραστηριότητές τους. Δεν πρόκειται απλώς για απομακρυσμένη σύνδεση σε μια συσκευή ή μηχάνημα, αλλά για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα για τη συλλογή και ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων για την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο, καθώς και τη χρήση τεχνολογίας επαυξημένης / μικτής πραγματικότητας για τη βελτίωση της χρηστικότητας και της συνεργασίας.

Αυτή η σύγκλιση θα είναι κρίσιμη για την προσφορά γρήγορης και κλιμακούμενης υποστήριξης μετά την πώληση, καθώς και για την εκπαίδευση. Θα επιτρέψει την έγκαιρη λήψη των σωστών πληροφοριών στα άτομα που τη χρειάζονται.

Αναμένουμε ότι η εταιρική υιοθέτηση θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς υιοθετούνται περιπτώσεις χρήσης διπλής ψηφιακής και επαυξημένης πραγματικότητας παράλληλα με την τεχνολογία πληροφορικής, με τη δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, όπου απαιτείται σύνθετος βιομηχανικός εξοπλισμός, όπως αποθήκες, logistics και αεροδιαστημικά περιβάλλοντα.

Πέρα από το ChatGPT, τον αυτοματισμό, το Edge Analytics και ένα μέλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παρά το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπήρχε εδώ και πολύ καιρό, είτε με τη μορφή μηχανικής μάθησης είτε σε έμπειρα συστήματα που βασίζονται σε κανόνες, η κυκλοφορία του ChatGPT το έφερε στο προσκήνιο. Βρισκόμαστε στην εποχή των μεγάλων δεδομένων, όπου έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε μεγάλους όγκους δεδομένων, τόσο δομημένων όσο και μη, με ταχύτητα. Αυτό είναι το σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη μείωση του ανθρώπινου λάθους.

Η επεξεργασία αυτών των μεγάλων δεδομένων θα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα επεξεργαστικής ισχύος και αποθήκευσης υπολογιστή, και ενώ αυτό γίνεται κυρίως με το Cloud Computing αυτή τη στιγμή, θα δούμε μια αλλαγή. Το επόμενο έτος θα δούμε περισσότερες επενδύσεις στο όριο, καθώς όσον αφορά στην ανάλυση AI μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από έναν ανόητο συλλέκτη δεδομένων.

Παρά τις συνεχείς εκτιμήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αυτό δεν θα εμποδίσει τις προηγμένες επιχειρήσεις, καθώς τα οφέλη ξεπερνούν σαφώς τους κινδύνους. Υπήρξε κάποιος δισταγμός σχετικά με την κατανόηση των ροών δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια και τους κανονισμούς. Αν και αυτές οι ανησυχίες δεν θα εξαφανιστούν, οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να τις χρησιμοποιούν ως λόγο για να μην αξιοποιήσουν τα δεδομένα που διαθέτουν. Πρέπει να ακολουθήσουν μια υπεύθυνη προσέγγιση.

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν προσεκτικά αυτήν την τεχνολογία με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να μάθουν νέες δεξιότητες και να αναλάβουν εργασίες που βασίζονται στην αξία. Εάν εφαρμοστεί με υπευθυνότητα, η τεχνητή νοημοσύνη θα υποστηρίξει το εργατικό δυναμικό ώστε να είναι πιο παραγωγικό, αποδοτικό και ακριβές.

Τεύχος 412

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ