Skip to main content
31 October 2023 06:47

Τεράστιος διαγωνισμός για Cloud Services στην ΕΔΥΤΕ

Η ΕΔΥΤΕ ανακοίνωσε πως προβαίνει σε διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, σε δύο τμήματα για την παροχή νεφο-υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Το έργο Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας εντάσσεται στη Δράσης 16955 Αναβάθμιση του εθνικού δικτύου υποδομών τεχνολογίας και έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

Το έργο στοχεύει στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από τον νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, τη φιλοξενία και των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επέκταση των υπαρχουσών υπολογιστικών υποδομών για τους ανωτέρω φορείς. Για την επέκταση των υφιστάμενων κυβερνητικών νεφών θα πραγματοποιηθεί προμήθεια υπολογιστικών υποδομών από πάροχο δημόσιου υπολογιστικού νέφους.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού υποδιαιρείται σε δύο τμήματα, λόγω των απαιτήσεων λειτουργίας του κυβερνητικού νέφους της ΕΔΥΤΕ, στο πλαίσιο αφενός της επίτευξης του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού και αφετέρου της υιοθέτησης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών Cloud για την επιλογή της βέλτιστης λύσης για τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και την αποφυγή δέσμευσης από έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών (Multi-cloud Policy).

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

• Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – μέγιστου προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 15.000.000 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης έως 50%, ήτοι έως του ποσού των 7.500.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

• Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – μέγιστου προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 15.000.000 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης έως 50%, ήτοι έως του ποσού των 7.500.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 37.200.000 ευρώ με ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του συμβατικού τιμήματος έκαστης σύμβασης συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 18.600.000 ευρώ.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών, μέχρι την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2023.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ