Skip to main content
7 December 2022 07:43

Τα πλάνα της ΗΔΙΚΑ για το 2023

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Το Techmail παραβρέθηκε στη συνάντηση ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου που διοργανώθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ) τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου. Στην εκδήλωση ανακοινώθηκαν σημαντικά έργα, τα οποία πρόκειται να προκηρυχθούν στο άμεσο μέλλον. Η Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, κυρία Νίκη Τσούμα, ανήγγειλε συγκεκριμένα 4 προσεχείς δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», αλλά και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με τον συνολικό προϋπολογισμό αυτών να ξεπερνά τα 226 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις είναι:

• Σχεδιασμός, ενοποίηση και υποστήριξη λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός της διαχείρισης της περίθαλψης ογκολογικών ασθενών.

• Ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

• Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των συστημάτων των νοσοκομείων.

Για τις ανάγκες του νοσοκομειακού εκσυγχρονισμού, η ΗΔΙΚΑ στοχεύει στην περαιτέρω αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων που αφορούν 12 εκατ. ασθενείς και βρίσκονται αποθηκευμένα στα συστήματα της εταιρείας. Έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό 12 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση του DATA CENTER, ενώ έχει προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για το h-Cloud (μέρος των υπηρεσιών του G-Cloud). Τα ιατρικά δεδομένα από πολλαπλές πηγές (άυλη συνταγογράφηση, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία, δεδομένα από την εφαρμογή MyHealth, παραπεμπτικά γιατρών, μαζί με τα δεδομένα του προσεχούς Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου) θα διασυνδέονται μέσω διαλειτουργικότητας με την πηγή στην οποία δημιουργήθηκαν. Θα διευκολύνεται, έτσι, η αμεσότητα πρόσβασης στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, καθώς διασφαλίζεται και η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων μέσω της διαβάθμισης της πληροφορίας, στην οποία έχει πρόσβαση ο εκάστοτε γιατρός, ανάλογα με τα ιατρικά πρωτόκολλα που του το επιτρέπουν και των ισχυρών ταυτοποιήσεων.

Επιπλέον, η ΗΔΙΚΑ υλοποιεί την ενιαία πλατφόρμα επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, ενώ στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Κοινωνικής Πρόνοιας έχει αναπτύξει σειρά υπηρεσιών που βρίσκονται ήδη σε παραγωγική λειτουργία όπως:

• Αυτοματοποίηση της διαδικασίας για τη δήλωση γέννησης.

• Πλατφόρμα υποστήριξης της αναδοχής και της υιοθεσίας.

• Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εσόδων-ασφάλισης μη μισθωτών.

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

• Ενεργοποίηση απόδοσης δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης ανέργων κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής.

• Νέα επικουρική ασφάλιση.

• Παροχή δωρεάν καρτών κομίστρου για τους Ουκρανούς πρόσφυγες.

Έχει επίσης υλοποιήσει δύο σημαντικά Ευρωπαϊκά προγράμματα για την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση:

• Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NCP for eHealth (CEF), που δημιουργεί έναν Εθνικό Κόμβο ανταλλαγής δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπου οι γιατροί θα έχουν πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό ασθενών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εκτελούνται συνταγές από τη μία χώρα στην άλλη και τα νοσοκομεία θα νοσηλεύουν αλλοδαπούς ασθενείς, χρεώνοντας τους φορείς της χώρας προέλευσής τους.

• Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών (EESSI), το οποίο έχει διασυνδέσει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και της Ισλανδίας, Νορβηγίας, Λιχτενστάιν και Ελβετίας.

Τεύχος 188

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ