Skip to main content
17 May 2024 06:41

211,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank το Α’ τρίμηνο

Στα 211,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank στο Α’ τρίμηνο ενισχυμένα κατά 75% σε τριμηνιαία βάση ή 89,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλότερου κύριου αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%), καθώς και της περαιτέρω εξομάλυνσης του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου. Το Α’ τρίμηνο 2024, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,5% , τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,092 ευρώ , ενώ ο Δείκτης FL CET1 σημείωσε αύξηση 35 μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

Οι καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 47,3 δισ. ευρώ, σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος καθώς και λόγω των αποπληρωμών δανείων. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία (AUMs) αυξήθηκαν κατά 1.5 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση ή 9% και 48% σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι καταθέσεις και τα AUMs ενισχύθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητες στο 25% (εξαιρουμένων των καταθέσεων φορέων του Δημοσίου), με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητος σε 6% , καθώς η αναταξινόμηση δανείων με την εγγύηση κρατικών φορέων ύψους 0,1 δισ. ευρώ στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, βάσει εποπτικών απαιτήσεων, αντιστάθμισε τις ενισχυμένες εκροές που προέκυψαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές . Λαμβανομένης υπόψη της συναλλαγής Gaia, ο Δείκτης ΜΕΑ ανέρχεται σε 5,7%, μειωμένος κατά 25 μονάδες βάσης. Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 69 μ.β. σε συμφωνία με τον στόχο της Διοίκησης.

Ο Δείκτης FL CET1 ενισχύθηκε κατά 35 μ.β. σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 67 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, της αρνητικής επίπτωσης κατά 2 μ.β. από συναλλαγές και 7 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία καθώς και 24 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος σε ποσοστό περίπου 35% από τα κέρδη για το 2024. Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 16,2%3 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20,9%3.

Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε 6,6 δις ευρώ 13% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα της ανοδικής τάσης που παρουσιάζει η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 420,2 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου, του αυξημένου κόστους αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και της εμπροσθοβαρούς έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Το Καθαρό έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση.

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε 96,3 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν κατά 18% με την αύξηση να προέρχεται από όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζας επιβεβαιώνουν τους στόχους της Διοίκησης για το 2024. «Κοιτώντας μπροστά,, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ επίσης η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO του Ομίλου, κος Βασίλης Ψάλτης.

ΤΕΥΧΟΣ 508

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ