Skip to main content
20 November 2023 07:43

Πρώτη εκτελεστική σύμβαση για τον Κόμβο Διαχείρισης και Ανάλυσης Big Data

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δημοσίευσε πρόσκληση ανάθεσης της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «1η εκτελεστική σύμβαση υλοποίησης κεντρικού κόμβου διαχείρισης & ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου (BigData)».

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Υπενθυμίζεται πως στόχος του κεντρικού κόμβου διαχείρισης και ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου είναι η παροχή πληροφόρησης τόσο προς κυβερνητικούς χρήστες (Κεντρική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες, κ.λπ.) όσο και προς εξωτερικούς χρήστες (π.χ. πολίτες, ανεξάρτητες αρχές, θεσμοί, κ.λπ.), ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς ο κυβερνητικός στρατηγικός σχεδιασμός, η διαχείριση κρίσεων, η παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών και γενικότερα η υποστήριξης της διαδικασίας παροχής ενημέρωσης/ πληροφόρησης και της λήψης αποφάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 27η Νοεμβρίου 2023 και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 4.675.876 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Τεύχος 396

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ