Skip to main content

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

11 Μαρτίου 2022 08:59

Προμήθεια πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Κωδικό έγκρισης έλαβε η δράση «Προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ». Για την υλοποίηση του έργου πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

 • Ο γενικός κανονισμός προσωπικών δεδομένων (GDPR).
 • Η προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, η οποία καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρησή τους προκειμένου να καθίστανται προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.
 • Το κυβερνητικό νέφος (G-Cloud): Οι διατάξεις δηλαδή αναφορικά με τη φιλοξενία των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, και η προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού.
 • Η κυβερνοασφάλεια, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ασφαλούς ανάπτυξης συστημάτων (security by design και default), καθώς και οι απαιτήσεις προσωπικών προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας (privacy by design και default).
 • Η υιοθέτηση αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής, ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μελλοντικών οριζόντιων δράσεων υπουργείων. Ο σχεδιασμός να παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και να επιτρέπει την παραμετροποίηση του συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών και την εκτέλεση επεκτάσεων (π.χ. προσθήκη αισθητήρων) από τους χρήστες του, χωρίς την παρέμβαση του αναδόχου.

Ο Δυνητικός Δικαιούχος οφείλει να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου, έντυπο ανάλυσης κόστους, απόφαση (ή σχέδιο) σύστασης υλοποίησης έργου – σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική ψηφιακή στρατηγική – τεύχη διακήρυξης, εφόσον υπάρχουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών να είναι σε θέση να εκτιμήσει κατ’ ελάχιστον:

 • Την τεχνική αρτιότητα της πρότασης.
 • Τη μεθοδολογία υλοποίησης.
 • Την ορθολογική κοστολόγηση.
 • Τη συμπληρωματικότητα/συνέργεια/επικάλυψη με άλλα έργα ή προτάσεις.
 • Τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, εφόσον απαιτείται.
 • Τον βαθμό αξιοποίησης οριζόντιων υποδομών και δομικών συστατικών.
 • Τη συσχέτιση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Η παρούσα βεβαίωση δεν υποκαθιστά την εκ του νόμου αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για έκδοση απόφασης προέγκρισης Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) προ της υποβολής αυτού για χρηματοδότηση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Κατεβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια.

Τεύχος 26

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ