Skip to main content
5 April 2024 06:46

Προμήθεια οπτικοακουστικών υποδομών στην ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικών υποδομών, για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, η εν θέματι προμήθεια θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

• Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του κτιρίου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ.

• Προμήθεια και εγκατάσταση δέκα ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών συστημάτων με οθόνη 75″ και υποδομή τηλεδιάσκεψης σε Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.

• Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών συστημάτων με οθόνη 85″ και υποδομή τηλεδιάσκεψης σε Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 149.302,95 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 185.135,66 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΤΕΥΧΟΣ 483

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ