Skip to main content

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

16 Ιανουαρίου 2024 06:45

Προμήθεια εξοπλισμού για το HellasQCI

H ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προχωράει στη διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων σε τέσσερα τμήματα για την «Προμήθεια κβαντικού εξοπλισμού για το Εθνικό Δίκτυο Κβαντικών Υποδομών HellasQCI». Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί:

Όσον αφορά στο Τμήμα 1: Προμήθεια δύο πηγών παραγωγής σύμπλεκτων φωτονίων (EPPSs) για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης (use-cases) του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI.

Όσον αφορά στο Τμήμα 2: Προμήθεια δεκαέξι ανιχνευτών μοναδικών φωτονίων τεχνολογίας υπεραγώγιμων νανοκαλωδίων (SNSPDs) για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης (use-cases) του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI.

Όσον αφορά στο Τμήμα 3: Προμήθεια εννέα τεχνολογικά ώριμων συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution Systems – QKDSs) με χρήση τεχνολογίας κωδικοποίησης της κβαντικής πληροφορίας στο πεδίο της φάσης και/ή της χρονοθυρίδας (decoy state BB84 with phase encoding and/or time-bin) και δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων, για να εξοπλίσουν τον κορμό του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI.

Όσον αφορά στο Τμήμα 4: Προμήθεια δύο συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution Systems – QKDSs) που αφορούν στη χρήση τεχνολογίας κωδικοποίησης της κβαντικής πληροφορίας στο πεδίο της πόλωσης (polarization encoding) για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης (use-cases) του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI, καθώς και για τον έλεγχο συμβατότητας της τεχνολογίας αυτής με τα συστήματα που θα εξοπλίσουν τον κορμό του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) των 3.455.880 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί του συμβατικού τιμήματος (μόνο για τα τμήματα 2 και 3) συνολικής αξίας 434.682 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00.

Τεύχος 427

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ