Skip to main content

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

23 Νοεμβρίου 2022 06:48

Οι τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για το 2023

Του Στάθη Ασπιώτη

Η πανδημία επιτάχυνε τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο τον κόσμο και τώρα αναμένεται ότι η καινοτομία θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό. Το 2023, οι οργανισμοί θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τον ρυθμό αυτόν, αλλά θα επικεντρωθούν στη διατήρηση αποτελεσματικών, επεκτάσιμων, βιώσιμων και ασφαλών λειτουργιών, παράλληλα με τις καινοτομίες τους.

Η κατανόηση των ψηφιακών τάσεων που συμβαίνουν τώρα και που θα ακολουθήσουν στο μέλλον είναι καθοριστικής σημασίας για τους οργανισμούς, καθώς προσαρμόζουν τα μοντέλα λειτουργίας τους και τις τεχνολογικές επενδύσεις τους για να αναπτυχθούν. Η Mulesoft, που πρόσφατα εξαγοράστηκε από την Salesforce, συγκέντρωσε τα πιο πρόσφατα δεδομένα της αγοράς για να εντοπίσει τις τάσεις που διαμορφώνουν τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού κορυφαίων επιχειρήσεων.

Αυτοματοποίηση για αποτελεσματικότητα: Παρόλο που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη υιοθετήσει αυτοματισμούς, η Mulesoft προτείνει ότι το 2023 οι επενδύσεις στην τεχνολογία θα γενικευθούν. Ο στόχος θα είναι να βοηθηθούν οι ηγέτες των επιχειρήσεων, ώστε να κάνουν περισσότερα με λιγότερα. Αυτό τελικά θα τους βοηθήσει να επιτύχουν αποτελεσματική ανάπτυξη, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να εξοικονομήσουν κόστος εν μέσω επιχειρηματικής αβεβαιότητας, η οποία προκαλείται από τον αυξανόμενο πληθωρισμό, το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, τις αυξανόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Συνθεσιμότητα για το agility: Σύμφωνα με τη Mulesoft, το 2023 οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα υιοθετώντας ευρέως μια πιο σύνθετη επιχειρηματική στρατηγική. Αυτό θα επιτρέψει στις ομάδες να επαναχρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες ικανότητές τους για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, βοηθώντας τες να γίνουν αξιόπιστες και να εμπλουτίσουν το πελατολόγιό τους με οικονομικά αποδοτικό και στρατηγικό τρόπο.

Εργαλεία low code/no-code για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού: Με αυτά τα εργαλεία, περισσότεροι οργανισμοί θα δημιουργούν ομάδες που συνδυάζουν εμπειρογνώμονες επιχειρήσεων και τεχνολογίας, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι να επιταχύνουν τα έργα μετασχηματισμού, έτσι ώστε να τηρούνται αυστηρά οι προθεσμίες.

Συνολική εμπειρία (TX) για την υποστήριξη πελατών και εργαζομένων: Η Mulesoft εκτιμά ότι το 2023, ένας αυξανόμενος αριθμός κορυφαίων οργανισμών θα εξετάσει τη συνολική εμπειρία (TX) ως μέσο βελτίωσης των μεταβάσεων τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου διασταυρώνονται. Αυτό θα δημιουργήσει ανώτερες κοινές εμπειρίες και θα οδηγήσει σε πρόσθετη επιχειρηματική αξία, μέσω της επαναχρησιμοποίησης υπαρχουσών επενδύσεων τεχνολογίας που είναι θεμελιώδεις για την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών που βελτιώνουν την εμπειρία πελατών και εργαζομένων.

Automated data intelligence: Οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα με μια σύγχρονη, πιο σύνθετη προσέγγιση. Ο δρόμος ανοίγει για τη δημιουργία ενός ιστού που συνδέει δεδομένα σε πλατφόρμες μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών. Με την ενσωμάτωση αναλυτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο σε αυτόν τον ιστό δεδομένων, οι οργανισμοί θα μπορούν να αυτοματοποιούν τη λήψη αποφάσεων, να βελτιώνουν δυναμικά τη χρήση δεδομένων και να μειώνουν τις ενέργειες για τη διαχείριση των δεδομένων κατά 70%.

Πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη άμυνα στον κυβερνοχώρο: Σύμφωνα με τη Mulesoft, οι αυξανόμενες επενδύσεις σε κατανεμημένες αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες edge θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια το 2023. Σε απάντηση, η εταιρεία λέει ότι οι οργανισμοί θα υιοθετήσουν την προσέγγιση mesh cybersecurity, όπου μια ευέλικτη σύνθετη αρχιτεκτονική ενσωματώνει ευρέως κατανεμημένες και ανόμοιες υπηρεσίες cyber security.

Η βιωσιμότητα ως focus point: Το 2023, οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να προωθήσουν τη βιωσιμότητα στις δραστηριότητές τους, χρησιμοποιώντας μια συνθετική επιχειρηματική στρατηγική για να «ξεκλειδώσουν» και να ενοποιήσουν δεδομένα και εφαρμογές.

Τεύχος 178

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ