Skip to main content
2 May 2023 06:51

Η devolo αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του Wi-Fi 6 

Πλέον, οι περισσότερες συσκευές που χρειάζονται Wi-Fi για να λειτουργήσουν υποστηρίζουν το Wi-Fi 6. Η devolo επεξηγεί ποια είναι τα πλεονεκτήματα που το κάνουν να διαφέρει και να αξίζει η αναβάθμισή του. 

Το πρότυπο Wi-Fi 6 (γνωστό και ως IEEE 802.11ax) κυκλοφόρησε από την Wi-Fi Alliance το 2019 και πλέον υποστηρίζεται σχεδόν από όλες τις τελικές συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi και ενημερωμένο network hardware. Με τον τρόπο αυτό το Wi-Fi 6 γίνεται ισχυρότερο, καθώς αυξάνεται η επικράτησή του, επιτρέποντας να επιδεικνύει πιο ξεκάθαρα τις αυξημένες ταχύτητες που προσφέρει. 

Τα 9,6Gbps είναι η μέγιστη θεωρητικά δυνατή ταχύτητα για μετάδοση δεδομένων σε δίκτυα με Wi-Fi 6. Αυτή η μεγάλη αύξηση της ταχύτητας μπορεί να εξηγηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες 4 τεχνολογίες: 

QAM-1024: Το Wi-Fi 6 χρησιμοποιεί τη διαμόρφωση 1024-QAM (10-bit), το οποίο σημαίνει πως μεταδίδει περισσότερα data ανά μετάδοση σήματος. Στο Wi-Fi 5, χρησιμοποιείται η διαμόρφωση 256-QAM (8-bit) και η maximum ταχύτητα Wi-Fi ανά κεραία ήταν για παράδειγμα 433Mbit/s στα 5GHz και το εύρος ζώνης καναλιού στα 80MHz. Το Wi-Fi 6 μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 601Mbit/s στα 5GHz με ένα κανάλι εύρους στα 80MHz. 

160MHz εύρος καναλιού: Το Wi-Fi 6 πηγαίνει ένα βήμα «πιο μακριά», καθώς κάνει μεγαλύτερη χρήση της ταχύτερης ζώνης των 5GHz από τους προκατόχους του. Με εύρος καναλιού 160MHz, ο ρυθμός μετάδοσης Wi-Fi διπλασιάζεται σε σύγκριση με τα 80MHz. 

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): Αυτή η τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ζώνης συχνοτήτων και έχει βελτιωθεί σημαντικά στο Wi-Fi 6. 

Πιο συγκεκριμένα, είναι πλέον δυνατή η παράδοση πακέτων δεδομένων σε πολλαπλές τελικές συσκευές ταυτόχρονα. Πριν από το Wi-Fi 6, τα πακέτα δεδομένων επεξεργάζονταν το ένα μετά το άλλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι οικιακές συσκευές με μικρά πακέτα δεδομένων να επιβραδύνουν πολλές φορές ολόκληρο το δίκτυο. 

BSS coloring: Αυτή η τεχνολογία διευκολύνει τα δίκτυα που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Το πρόβλημα είναι ότι, όταν περισσότερα ασύρματα δίκτυα εκπέμπουν στην ίδια περιοχή, το σήμα του ενός μπορεί να επιβραδύνει το σήμα του άλλου. Το BSS coloring διασφαλίζει ότι τα γειτονικά δίκτυα Wi-Fi 6 μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο ασύρματο κανάλι πολύ πιο αποτελεσματικά, χωρίς να εμποδίζουν το ένα το άλλο. Αυτό μειώνει σημαντικά τις καθυστερήσεις και τις διακοπές σύνδεσης. 

Ισχυρότερο WiFi για περισσότερες τελικές συσκευές 

Tο εύρος ζώνης των περισσότερων συνδέσεων στο διαδίκτυο είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό των 9,6Gbps. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ολοένα και περισσότερα οικιακά δίκτυα δεν σχηματίζονται για να επιτρέπουν μόνο τη σύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή το διαδίκτυο. Από ιδιωτικούς backup servers έως NAS και streaming media, πολλές μεταδόσεις δεδομένων γίνονται εντός του δικτύου και επωφελούνται σημαντικά από τις υψηλές ταχύτητες μετάδοσης. Ουσιαστικά, το Wi-Fi 6 λειτουργεί πιο αποτελεσματικά με τα σύγχρονα οικιακά δίκτυα απ’ ό,τι οι προκάτοχοι του. Το Wi-Fi 6 επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες, λιγότερες καθυστερήσεις, διαχειρίζεται πολλές ταυτόχρονες συνδέσεις χωρίς προβλήματα και μειώνει, επίσης, την κατανάλωση ενέργειας. Χρησιμοποιώντας το Target Wake Time (TWT), οι τελικές συσκευές που δεν έχουν μόνιμη σύνδεση, παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επομένως καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και δεν χρειάζονται συχνά φόρτιση. 

Δημιουργώντας ένα καλύτερο οικιακό δίκτυο με το WiFi 6 

Η χρήση του Wi-Fi 6 στο οικιακό δίκτυο, φαίνεται πως άξιζε την αλλαγή, ακόμη και αν δεν είναι ακόμη διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως οι παλαιότερες συσκευές δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά στο οικιακό δίκτυο, απλώς δεν ευνοούνται από τις τεχνικές καινοτομίες που μπορεί να παρέχει το Wi-Fi 6. 

Οι πρωτοπόροι στην αναβάθμιση του δικτύου προέρχονται από τη Γερμανία. Η devolo, με έδρα το Άαχεν της Γερμανίας, αναπτύσσει λύσεις για περισσότερα από 20 χρόνια που διασφαλίζουν την ομαλή μετάδοση δεδομένων. Πλέον το portfolio των ειδικών για τα δίκτυα περιλαμβάνει πολλά προϊόντα που υποστηρίζουν Wi-Fi 6. Η σειρά προϊόντων devolo Magic για παράδειγμα, περιλαμβάνει adapters που εγκαθίστανται εύκολα σε οικιακές πρίζες και λειτουργούν ως ισχυρά σημεία πρόσβασης Wi-Fi 6. Το βασικότερο είναι πως οι προσαρμογείς επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης, εξασφαλίζοντας πρόσθετη σταθερότητα. Είναι η ιδανική λύση για τη δικτύωση μεγαλύτερων χώρων ή πολλών ορόφων. 

Για την αύξηση της κάλυψης Wi-Fi σε διαμερίσματα, το devolo WiFi 6 Repeater 3000 και το devolo WiFi 6 Repeater 5400 συνιστούν μια ιδανική επιλογή. Τα Repeaters επεκτείνουν το υπάρχον δίκτυο Wi-Fi από το router και ελέγχουν αποτελεσματικά το διαθέσιμο εύρος ζώνης. Τα repeaters διαθέτουν και λειτουργία mesh και μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε υπάρχοντα ασύρματα δίκτυα. 

Τεύχος 275

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ