Skip to main content
20 February 2023 06:43

Η Adacom αναλαμβάνει την ασφάλεια πληροφοριών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II 

Στην Adacom Cyber Security κατακυρώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας, το έργο για την ασφάλεια πληροφοριών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II. 

Συγκεκριμένα, η θυγατρική της Ideal Holdings, ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου Επόπτης Ασφάλειας και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) του Δικτύου Δημόσιου Τομέα – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες και η κατακύρωση έγινε έναντι 1,6 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:  

• Την «από-άκρη-σε-άκρη» διαμόρφωση και εφαρμογή μιας πολιτικής ασφάλειας για το υπό υλοποίηση δίκτυο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. 
• Τον συνεχή έλεγχο της ασφάλειας του συνόλου των αγαθών του δικτύου αυτού. 
• Την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στη διαχείριση και στον έλεγχο της ασφάλειας του παραπάνω δικτύου, καθώς και τη διάθεση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα προσφερθεί ως υπηρεσία στην Αναθέτουσα Αρχή και μέσω αυτού θα καταστούν δυνατά η διαχείριση και ο έλεγχος της ασφάλειας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

Μέσα από το έργο αυτό, η Adacom θα αποτελέσει τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή και Σύμβουλο Ασφάλειας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

Τεύχος 231

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ