Skip to main content
11 December 2023 07:59

Η ΑΙ αλλάζει το τοπίο στην κυβερνοασφάλεια

Της Ελένης Μιχαηλίδου

Μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, το κόστος των κυβερνοεπιθέσεων στην παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να ξεπεράσει τα 10,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το εντυπωσιακό αυτό ποσό αντανακλά την αυξανόμενη ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ως στρατηγική προτεραιότητα σε ατομικό, επιχειρηματικό και κυβερνητικό επίπεδο.

Όπως και σε κάθε άλλο τομέα, η τεχνητή νοημοσύνη  θα έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Το αντίκτυπό της θα γίνει εμφανές σε κάθε μία από τις ακόλουθες τάσεις.

∙ Η έλλειψη επαγγελματιών με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προστασία των οργανισμών από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο θα εξακολουθήσει να αποτελεί διαχρονικό θέμα καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2024. Μπορούμε να περιμένουμε ότι οι προσπάθειες για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης θα περιλαμβάνουν συνεχή αύξηση των μισθών που καταβάλλονται σε όσους διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, καθώς και μεγαλύτερες επενδύσεις σε προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους.

∙ Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται με ανησυχητικό ρυθμό, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πιο εξελιγμένες και «έξυπνες» επιθέσεις. Ταυτόχρονα, όμως, θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε, να αποφύγουμε ή να εξουδετερώσουμε απειλές χάρη στην ανίχνευση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο, την έξυπνη πιστοποίηση ταυτότητας και την αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση περιστατικών.

∙ Οι επιθέσεις κοινωνικής εκμάθησης που στοχεύουν στην εξαπάτηση των χρηστών ώστε να δώσουν στους επιτιθέμενους πρόσβαση σε συστήματα θα γίνουν επίσης ολοένα και πιο εξελιγμένες. Τα εργαλεία Generative AI επιτρέπουν σε περισσότερους επιτιθέμενους να κάνουν πιο έξυπνες, πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις και οι επιθέσεις deepfake θα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες.

∙ Το 2024, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που δεν μπορεί πλέον να είναι απομονωμένη στο τμήμα πληροφορικής.

∙ Περισσότερες συσκευές που συνδέονται μεταξύ τους και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σημαίνει περισσότερες πιθανές “εισβολές” από τους επιτιθέμενους. Συχνά, αυτές οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για ευκολία χρήσης, παρόλα αυτά οι οικιακές καταναλωτικές συσκευές IoT ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο λόγω των αδύναμων πρωτοκόλλων ασφαλείας και των επισφαλών κωδικών πρόσβασης. Το γεγονός ότι η βιομηχανία έχει γενικά καθυστερήσει την εφαρμογή των προτύπων ασφαλείας του IoT, σημαίνει ότι θα συνεχίσει να αποτελεί αδύναμο σημείο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

∙ Δύο όροι που χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η κυβερνοανθεκτικότητα. Ενώ η εστίαση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι η πρόληψη των επιθέσεων, η αυξανόμενη αξία που δίνουν πολλοί οργανισμοί στην ανθεκτικότητα αντικατοπτρίζει τη σκληρή αλήθεια ότι ακόμη και η καλύτερη ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% προστασία. Τα μέτρα ανθεκτικότητας έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη συνέχιση των λειτουργιών ακόμη και μετά από μια επιτυχημένη παραβίαση.

∙ Η θεμελιώδης έννοια του zero-trust εξελίσσεται καθώς τα συστήματα γίνονται πιο πολύπλοκα και η ασφάλεια ενσωματώνεται στην επιχειρηματική στρατηγική. Η μηδενική εμπιστοσύνη δηλώνει ότι δεν υπάρχει περίμετρος εντός της οποίας η δραστηριότητα του δικτύου να μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής. Καθώς το τοπίο των απειλών εξελίσσεται, η αρχή αυτή επεκτείνεται πέρα από το εταιρικό δίκτυο και στο οικοσύστημα των απομακρυσμένων εργαζομένων, των συνεργαζόμενων οργανισμών και των συσκευών IoT.

∙ Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποκάλυψε το βαθμό στον οποίο τα κράτη είναι πρόθυμα και ικανά να αναπτύξουν κυβερνοεπιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών το 2024. Είναι βέβαιο, ότι στο μέλλον, όπου κι αν λαμβάνουν χώρα στρατιωτικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, θα συνοδεύονται από επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου.

∙ Οι επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να αναλάβουν όλο και πιο σύνθετο φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια του 2024, καθώς το τοπίο των απειλών γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο.

∙ Οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ζημία που εγκυμονούν οι απειλές στον κυβερνοχώρο.

Τεύχος 411

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ