Skip to main content
8 December 2023 07:43

Διαγωνισμός του ΟΑΣΑ για τις έξυπνες κάρτες

Της Ελένης Μιχαηλίδου

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ) διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο Προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή έξυπνων καρτών, που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.).

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια 3.000.000 τεμαχίων μέσων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή «έξυπνων» καρτών, που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου και συγκεκριμένα το δημοπρατούμενο είδος είναι η «έξυπνη» κάρτα, της οποίας ο τύπος και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι «Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» της διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 3.900.000 ευρώ με ΦΠΑ24%, με δικαίωμα προαίρεσης για την επαύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 50%. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τεύχος 410

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ