Skip to main content
18 April 2024 06:44

Διαγωνισμός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ΜμΕ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ανακοινώνει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, άνω των ορίων διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το έργο με τίτλο Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X, υποέργο 11, του συνολικού έργου Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά / αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και η γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και είναι ένα από τα πιο εμβληματικά έργα που έχουν εγκριθεί και συμπεριληφθεί στις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.315.900 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων, Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

ΤΕΥΧΟΣ 492

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ