Skip to main content
24 July 2023 06:48

Διαγωνισμός για τον οπτικό εξοπλισμό της ΕΔΥΤΕ 

Η ΕΔΥΤΕ προβαίνει σε διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες συντήρησης του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».  

Ειδικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η παροχή γενικών υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ. 

Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΔΥΤΕ και του Αναδόχου, με δικαίωμα προαίρεσης για την παράτασή της έως και 12 μήνες. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 1.279.680 ευρώ, ενώ καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Πέμπτη, 3 Αυγούστου του 2023.  

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.  

Τεύχος 333

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ