Skip to main content
9 November 2023 07:43

Διαγωνισμός για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτων

Η Κοινωνία της Πληροφορίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για το έργο: Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων.

Στο πλαίσιο του έργου, που εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση επιπρόσθετων λειτουργιών στην υπάρχουσα πλατφόρμα διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων.

Οι λειτουργικότητες αυτές συνίστανται στα ακόλουθα:

• Σχεδιασμός Ψηφιακού Συμβολαίου Μεταβίβασης Ακινήτου.

• Σχεδιασμός διασύνδεσης Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων με το Ψηφιακό Συμβόλαιο Μεταβίβασης Ακινήτου.

• Ενσωμάτωση διαδικασίας Δωρεάς Ακινήτου στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Πράξεων Ακινήτων.

• Ενσωμάτωση διαδικασίας Γονικής Παροχής Ακινήτου στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Πράξεων Ακινήτων.

• Διασφάλιση αποκλεισμού του Ακινήτου από περαιτέρω πράξεις Μεταβίβασης ενόσω αυτό βρίσκεται ήδη σε διαδικασία Μεταβίβασης μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων.

• Διασύνδεση εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου με Κτηματολόγιο για πληρωμή τελών Κτηματολογίου Διασύνδεση εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου με εφαρμογή MyProperty (ΑΑΔΕ) για δήλωση / αποδεικτικό φόρου μεταβίβασης ακινήτου.

• Διασύνδεση εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου με Κτηματολόγιο για αυτόματη ολοκλήρωση μεταγραφής.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω δυνατοτήτων επιτυγχάνεται η ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων απαιτεί τη διαλειτουργικότητα με τα ΠΣ των εμπλεκόμενων φορέων και ανάπτυξη υποσυστημάτων για την ανταλλαγή των επιθυμητών δεδομένων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα πέντε ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τουλάχιστον τριάντα ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2023 και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 986.628 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τεύχος 389

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ