Skip to main content
10 May 2024 06:44

Διαγωνισμός για τα Cloud Services της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) ανακοινώνει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων σε δύο τμήματα για το έργο με τίτλο Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή νεφο-υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services), και στοχεύει στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από τον νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΤΕΥΧΟΣ 503

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ