Skip to main content
23 May 2024 06:43

Διαγωνισμός για εθνικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης κινδύνων

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ανακοινώνει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό άνω των διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το Yποέργο 2 «Εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» για το έργο με τίτλο Εθνική βάση δεδομένων: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης κινδύνων και πρόληψης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υ.Κ.Κ.Π.Π. για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα δραστηριότητάς του, είναι να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, για να ενισχυθούν οι δυνατότητές του σε κάθε τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την έγκαιρη προειδοποίηση.

Προς αυτήν την κατεύθυνση το Υ.Κ.Κ.Π.Π. θα υλοποιήσει ένα ολιστικό επιχειρησιακό σύστημα που θα αξιοποιεί το σύνολο των ήδη διαθέσιμων αλλά και νέων συστημάτων, κάτω από δύο κύριους επιχειρησιακούς πυλώνες:

• Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης.

• Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.660.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

ΤΕΥΧΟΣ 512

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ