Skip to main content
7 April 2023 06:49

Ανοικτά δεδομένα και ενίσχυση της συμμετοχικότητας από την ΕΔΥΤΕ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η ΕΔΥΤΕ προβαίνει σε διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του τεύχους διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο: Ανοικτά δεδομένα και ενίσχυση της συμμετοχικότητας, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του τεύχους διακήρυξης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες παρέμβασης:

Τη διάθεση ανοικτών δεδομένων: Η ανάπτυξη μηχανισμών και πρότυπων διαδικασιών για τη συλλογή, διάθεση, επαναχρησιμοποίηση και μέγιστη αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων του δημόσιου τομέα θα συμβάλει αποφασίστηκα αφενός στην ενίσχυση της συμμετοχής, της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου κι αφετέρου θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τα ανοικτά δεδομένα παίζουν τον ρόλο του καταλύτη στην οικονομία, ενεργοποιώντας πολίτες και επιχειρήσεις για τη δημιουργία ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα οφέλη από τη διάθεση ανοικτών δεδομένων συνοψίζονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση συνόλων δεδομένων, στη μείωση κόστους λειτουργίας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και του δημόσιου τομέα.

Την ανοικτή διακυβέρνηση και συμμετοχή: Η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη δράσεων και ρυθμίσεων που αφορούν στην ανοικτή διακυβέρνηση, ενισχύουν την οικοδόμηση αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών και εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς. Στόχος είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων τα οποία επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και να ενημερώνονται για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, να συμμετέχουν σε σχετικές διαβουλεύσεις, να παρακολουθούν την πρόοδο εφαρμογής των αποτελεσμάτων μιας διαβούλευσης, να αξιολογούν τα αποτελέσματα και τους φορείς εφαρμογής. Τα οφέλη συνοψίζονται στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και τη βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 5.227.840 ευρώ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.216.000 ευρώ, ΦΠΑ: 1.011.840 ευρώ).

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών, από 4 Απριλίου 2023 έως 19 Απριλίου 2023.

Τεύχος 264

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ