Skip to main content
28 March 2023 07:49

Αναζήτηση αναδόχου για το Contract Management της ΚτΠ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management) της Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίζει το τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management) της ΚτΠ στα εξής:

• Στη σύνταξη και διαμόρφωση πρότυπων τευχών προκηρύξεων με βάση τα πρότυπα της ΕΑΔΗΣΥ και την ισχύουσα νομοθεσία και πρότυπων τευχών συμβάσεων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

• Στην εφαρμογή των διαδικασιών και στην υλοποίηση όλων των ενεργειών σύναψης και τροποποίησης όλων των συμβάσεων της αναθέτουσας αρχής για τα έργα που αυτή υλοποιεί για λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το ισχύον ΣΔΕ και το εταιρικό ΣΔΕΠ.

• Νομικός έλεγχος κατά την προετοιμασία φακέλου προέγκρισης διαδικασίας ανάθεσης για την αποστολή του προς έγκριση στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες ΕΣΠΑ, ΤΑΑ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

• Προετοιμασία και νομικός έλεγχος κατά την προετοιμασία και υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία ΕΣΠΑ καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία του ΤΑΑ φακέλου προέγκρισης Σύμβασης.

• Παροχή νομικών συμβουλών κατά την υλοποίηση συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των έργων που υλοποιεί η εταιρεία για λογαριασμό τρίτων.

• Υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

• Σύνταξη και υποβολή αιτημάτων προέγκρισης διαπραγμάτευσης στην ΕΑΔΗΣΥ.

• Νομική υποστήριξη κατά τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το εταιρικό ΣΔΕΠ.

• Συνεργασία με τις Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, με αντικείμενο την ορθή και έγκαιρη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

• Συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής σε θέματα που αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ολοκλήρωσης μιας σύμβασης.

• Παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου προμηθειών, καθώς και των οδηγιών και των πρότυπων εντύπων που εκδίδει η ΕΑΑΔΗΣΥ, και απάντηση σε ερωτήσεις της διοίκησης και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για θέματα προμηθειών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 214.800 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 266.352 ευρώ, Φ.Π.Α 24%: 51.552 ευρώ). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 05 Απριλίου 2023.

Τεύχος 256

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ