Skip to main content
16 June 2023 06:44

Έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R

Συμφωνία – πλαίσιο για το έργο Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης – με κύριο του έργου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – σύναψε η ένωση εταιρειών VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. – COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. – QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), από κοινού με άλλους έντεκα αντισυμβαλλόμενους.

Στην ένωση, η Quality & Reliability συμμετέχει με ποσοστό 24,5%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 22.500.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το ποσό που αναλογεί στην ένωση αντιστοιχεί στο ποσό του 1.875.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατόπιν της σύναψης της συμφωνίας με τους δώδεκα συνολικά αντισυμβαλλόμενους, το έργο θα χωριστεί σε επιμέρους υποέργα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των οποίων το ακριβές αντικείμενο, το συνολικό τίμημα, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα θα καθορίζονται με την κάθε εκτελεστική σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του εκάστοτε Αναδόχου.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο:

• Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

• Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B).

• Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της ΔΔ, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης, ανά υπηρεσία.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 36 μήνες.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ