TM_480

2 2|4|2024 #480 H Entersoft έ λαβε την πιστοποίηση από τ ην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό- δων για τη διασύνδεση της υπηρεσίας “e- Tιμολογησή μου” με τα τερματικά Point of Sale (POS). Η λύση είναι άμεσα διαθέσιμη σε όλες τις εμπορικές εφαρμογές του Ομί- λου Entersoft και προσφέρει ασφαλή δια- σύνδεση με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα έκδοσης φορολογικών στοιχείων λιανικής. Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, οι επι- χειρήσεις που θα υιοθετήσουν την λύση “e-Tιμολογησή μου” θα επωφεληθούν από την κατάργηση ταμειακών μηχανών αλλά και φορολογικών μηχανισμών. «Υποστηρίζοντας ένα δίκτυο 55.000 επι- χειρήσεων, η Entersoft εξυπηρετεί κάθε μήνα τον μεγαλύτερο αριθμό παραστα- τικών από οποιονδήποτε άλλο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Με τη νέα πι- στοποίηση, η Entersoft προσφέρει στους πελάτες της πρόσθετη μείωση του κό- στους και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ για τη διασύνδεση όλων των τα- μειακών συστημάτων με τα POS», δήλωσε ο κος Κωνσταντίνος Κοτζαμανίδης , Γε- νικός Διευθυντής του Τμήματος Business Exchange Systems της εταιρείας. Η Entersoft πιστοποιείται από την ΑΑΔΕ Αύξηση εσόδων και προοπτικές ανάπτυξης για την CPI Η CPI π αρουσίασε σημαντική αύξηση 11,7% στα έσοδα 6μή- νου, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 9,85 εκατ. ευρώ έναντι 8,82 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο με τη συμμε- τοχή των υπηρεσιών στα έσοδα σταθερή στο 22%. H λειτουρ- γική κερδοφορία σημείωσε μικρή μείωση, με το EBITDA να διαμορ- φώνεται στα 316 χιλ. ευρώ. Το ση- μαντικότερο μέρος της μείωσης σε σχέση με την περσινή περίοδο προέρχεται από την επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 138 χιλ. ευρώ, η οποία υπολογίζεται ως έσοδο την προηγούμενη αντίστοι- χη περίοδο. Επιπλέον, ο δείκτης EBITDA έχει επιβαρυνθεί με το κόστος των δικαιωμάτων προαίρεσης, το οποίο υπολογί- ζεται στα 19 χιλ. ευρώ για το τρέχον εξάμηνο. Η επιβάρυνση αυτή έχει αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις, επηρεά- ζοντας αρνητικά την κερδοφορία, αλλά όχι τα ίδια κεφάλαια και την καθαρή θέση της εταιρείας. Η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και την ενεργειακή ανα- βάθμιση των εγκαταστάσεων της. Όλες οι επενδύσεις έχουν στόχο τη βελτίωση του αποτυπώματος της εταιρείας στο πε- ριβάλλον και την κοινωνία, τη βελτίωση των συνθηκών εργα- σίας και την αύξηση της αποτελε- σματικότητας. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPI, Άρης Παπαθάνος , α νέφερε: «Συ- νεχίζουμε και αυξάνο υμε τα έσο- δά μας, όντας πιο ενεργοί στην αγορά και υλοποιώντας σημαντι- κά έργα σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Σε ένα παραδοσιακά εμπροσθοβαρές εξάμηνο για εμάς από άποψη εξόδων, η κερδοφορία επηρεάζεται αρνη- τικά από την αύξηση που χρηματοοικονομικού κόστους και τις αποσβέσεις από τις επενδύσεις που πραγματοποιούμε. Είμαι αισιόδοξος ότι θα ολοκληρώσουμε τη χρονιά με θετικό πρόσημο, έχοντας κάνει σημαντικά βήματα στον μετασχημα- τισμό του οργανισμού».

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz