TM_474

2 22|3|2024 #474 Σημαντική αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του πέτυ- χε το 2023 ο όμιλος Epsilonet , υλοποιώντας με συνέπεια το επιχερηματικό του πλάνο. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 24%, φτάνο- ντας τα 93,23 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 20 εκατ. ευρώ , καταγράφοντας άνοδο 58,87% σε σύγκρι- ση με το 2022. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι στρατηγικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου παραμένει η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών all in one solution, η συνεχής διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και η επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας. Το Adjusted EBITDA margin που διαμορφώνεται στο 33,34% καθώς και το σημαντικό ποσοστό αύξησης στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, προήλθαν τόσο από τον ισχυρό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (+60%) όσο και από τη συμβολή των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμι- λος και απεικονίζουν τη συνολική δυναμική του στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου 2023-2025. Η ρευ- στότητα του Ομίλου διατηρείται και το 2023 σε υψηλό επί- πεδο (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 25,4 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός 6,85 εκατ. ευρώ). Εξαγορές και ανάπτυξη Κατά τη διάρκεια του 2023, συνεχίστηκε με επιτυχία το πρό- γραμμα των εξαγορών τουΟμίλου με στόχο τη διεύρυνση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η μητρική εταιρία απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή στις εται- ρίες ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε , ΝΕΤΕΡΑ Ε.Ε. , DIGINET Ε.Ε. & SCAN ΑΒΕΕ ενώ παράλληλα προχώρησε σε εξαγορές των μειοψηφικών ποσοστών σε δύο από τις βασικές θυγατρι- κές του Ομίλου (EPSILON HR A.E & Epsilon SingularLogic A.E.) διασφαλίζοντας τη συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας στις συγκεκριμένες εταιρίες. Υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού 2023-2025 Η σημαντική αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 24 % το 2023, ήταν αποτέλεσμα του επιχειρηματικού σχεδι- ασμού που αναπτύσσει ο Όμιλος σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη σταδιακή επέκτασή του στο εξωτερικό. Η αύξηση των πωλήσεων για το 2024 και το 2025 αναμένεται να συνεχισθεί με κύριους άξονες: •Την υποχρεωτική διασύνδεση POS με τα συστήματα τιμο- λόγησης και την αξιοποίηση των καινοτομικών λύσεων του Όμιλου (Soft POS, ψηφιακά ταμειακά συστήματα, υπηρεσίες Παρόχου). •Την περαιτέρω προώθηση του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και της υποχρεωτικής διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II. •Την επέκταση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στους προμη- θευτές του Δημοσίου (B2G) η οποία αφορά σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. • Την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα (όπως το Epsilon Pay) στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech. • Την ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστι- θέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες. • Την ενίσχυση των λύσεων σε κάθετες αγορές (Hospitality, Farmacy, Retail & Fuel). • Τη σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου στο εξω- τερικό μέσω θυγατρικών εταιριών (Κύπρος & Ρουμανία) και μέσω διαδικτυακών πωλήσεων (Epsilon Hospitality). Epsilon Net «Έκρηξη» καθαρών εσόδων και κύκλου εργασιών

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz